KAJENG KLIWON
2D D17+
MILEA SUARA DARI DILAN
2D R13+
FANTASY ISLAND
2D D17+
JUDY
2D R13+
LITTLE WOMEN
2D R13+
HARLEY QUINN: BIRDS OF PREY
2D D17+
HARLEY QUINN: BIRDS OF PREY (IMAX 2D)
IMAX 2D D17+
I AM MOTHER
2D R13+
SEMESTA
2D SU
MANGKUJIWO
2D D17+
ENTER THE FAT DRAGON
2D D17+
BAD BOYS FOR LIFE
2D D17+
BOMBSHELL
2D D17+
IP MAN 4: THE FINALE
2D D17+
KUCUMBU TUBUH INDAHKU
2D D17+